Cơ cấu tổ chức

 Admin     14-06-2024

Công ty cổ phần quảng cáo và truyền thông AdsViet đã xây dựng 1 hệ thống quản lý chặt chẽ, hợp lý. Các phòng ban có những chức năng riêng, có mối quan hệ hỗ trợ, phối hợp đồng bộ tạo nên sức mạnh tập thể và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thời gian hoàn thành, chất lượng dịch vụ thiết kế thi công một cách toàn diện, chu đáo nhằm duy trì mọi hoạt động của công ty một cách có hiệu quả nhất.

Hiện tại cơ cấu tổ chức công ty được thể hiện theo sơ đồ dưới đây:


Cơ cấu tổ chức công ty AdsViet

Ban giám đốc:

  • Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty, xác định  mục tiêu, kế hoạch của công ty.
  • Phân công và giám sát công việc các phòng ban.

Phòng trang trí sự kiện:

  • Chịu trách nhiệm về hình ảnh, ý tưởng, tìm kiếm và sáng tạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung, thẩm mỹ theo yêu cầu khách hàng.
  • Tổ chức tất cả các dịch vụ như trang trí noel - giáng sinh, trang trí tết, trang trí Halloween, trang trí sự kiện mà công ty đã nhận

+ Trưởng phòng

+ Marketing

+ Lên ý tưởng

+ Thiết kế

+ Thi công

Phòng quảng cáo:

  • Chịu trách nhiệm thiết kế, in ấn, thi công, lắp đặt thực hiện các công trình, sản phẩm mà công ty đã nhận

+ Trưởng phòng

+ Thiết kế

+ In ấn

+Thi công

+ Marketing

Phòng kế toán:

  • Chịu trách nhiệm quản lý sổ sách, giấy tờ, soạn hợp đồng, lưu trữ -  bảo quản các hồ sơ của Công ty.
  • Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của nhà nước